KALMAR - ÖLANDS BOKBINDARSÄLLSKAP

 

 

 

 


 

 

 

 

Historik


 

Sällskapets ursprung är en studiecirkelgrupp som med samma sammansättning under en följd av år bedrev studier  i NBV:s regi under ledning av Margot Jönsson från Borgholm. Vid hennes frånfälle beslutade deltagarna att fortsätta på egen hand i föreningsform. Av dödsboet fick man överta viss utrustning och en del material.


 

Nuvarande verksamhet

Sällskapet, som 2002 firade 20-årsjubileum, består för närvarande av ett trettiotal medlemmar från Öland och kalmartrakten. Arbetslokalen har plats för 8-9 samtidigt arbetande medlemmar, varför man är uppdelad i fyra arbetsgrupper som träffas en gång i veckan på olika tider. Varje medlem har tillträde till lokalerna även för enskilt arbete på tider då inget grupparbete förekommer. Verksamheten bedrivs numera som studiecirklar i Vuxenskolans regi. Pensionärer träffas på dagtid. Varje arbetspass innehåller givetvis en gemensam fikapaus med stimulerande samtal.

I arbetslokalerna på Storgatan i Färjestaden finns, förutom erforderliga utrymmen för gemensam utrustning, verktyg och material, även lådor och fack för varje medlems privata behov. Speciellt anpassade arbetsplatser finns för tillskärning, falsslagning, titelrtyck och förgyllningsarbeten samt för marmorering av överdragspapper.

För att trygga medlemsrekryteringen bedrivs stundom nybörjarkurser. Ett krav för medlemskap är grundläggande kunskaper i hantverket, antingen förvärvade vid sällskapets kurser eller på annat väldokumenterat sätt.

Någon beställningsverksamhet bedrivs inte, varken av föreningen gemensamt eller av enskilda medlemmar, utan  var och en arbetar med sina privata projekt.

 

 

 

 

Kalmar Ölands Bokbindarsällskap © 2009

www.bokbindare.org