Så hyvlar man snitt:

 
h11

h22

h33


h44

 

 

 

 

 

 


h55

 

 

 
p2


p1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 h6 Om man vill åstadkomma ett riktigt blankt och fint snitt, skall man hyvla det för hand. Är man lycklig ägare till en egen bokhyvel, och själv svarar för dess skötsel och slipninng så har man fullständig kontroll över processen.

  Bokhyvlar finns i olika utföranden. Se bilder t.v. Hyveln består av två klossar, låt oss kalla dem Klingfäste och Mothåll. Avståndet mellan dem regleras med en centriskt placerad skruv av trä. Mothållet styrs av två gejdrar så att det alltid är parallellt med klingfästet. Gejdrarna är fast förankrade i klingfästet.

  På klingfästets undersida (alla bilder visar hyvlarna med undersidan vänd uppåt) sitter den skärande klingan, som kan ha olika utformning.

  Den kan vara ett smalt plattstål, som på bild 1 och 3, eller cirkulär som på bild 2 och 5.  Klingans släta undersida skall i samtliga utföranden ligga i samma plan som klossarnas undersida.

  Plattstålsklingorna har en liten halvcirkelformad eller oval egg. På hyvel nr 4 kan klingan fästas i två olika lägen, ca 45 grader vinklad åt ena eller andra hållet, så att man genom att skifta läge får tillgång till en oanvänd del av eggen.

  Den cirkulära klingan på hyvlarna 2 och 5 är slipad runt om, så att man genom att vrida klingan matar fram osliten egg. Det är viktigt att klingorna är fast förankrade och inte kan röra sig under hyvlingsarbetet. Detta gäller inte minst de cirkulära.


 

 

 

 


 
 Pressen man använder vid hyvling måste vara försedd med en list eller linjal. Listen skall  sitta  precis i liv med undre pressbalkens översida. Längs denna list skall hyveln glida.

  Framsnittet på boken hyvlas först. Gör ett blyertsstreck där snittet skall vara, precis parallellt med ryggen. Placera boken  mitt i pressen, med en bit pärmpapp som mellanlägg mot undre pressbalken. Pappskivan skall sticka upp något mer än framsnittet, dock inte så högt som glidlisten. Blyertsstrecket skall precis  vara synligt längs den övre pressbalkens underkant. Om man vill undvika risken att få ett "pressveck" av övre pressbalkens nederkant kan man placera en pappskiva även på översidan. Den får dock inte nå fullt upp till blyertsstrecket. Ett annat sätt att undvika "pressveck" är att runda av övre pressbalkens "nederhörn".

  Var noga med att dra åt pressen lika hårtpå båda skruvarna, (mät glipan i pressens båda ändar). För att åstadkomma ett önskvärt extra presstryck just där snittet skall göras, kan Du använda sig av en s.k. skärplatta på ömse sida om boken. Dessa plattor är svagt kilformiga, och placeras med den tjockare kanten uppåt. Et sådant arrangemang med extra plattor och pappskivor är emellertid komplicerat att fixera rätt i pressen, och i de allra flesta fall (se obsnedan) klarar man sig bra utan.

  Skruva isär hyveln så pass att inte klingan når fram till bokblocket när mothållet placeras mot pressens glidlist. Kontrollera att klingans släta undersida glider på pressbalken, när hyveln, med måttlig kraft trycks nedåt och åt höger.

  Pressens kortsida hålls mot mellangärdet, glidlisten uppåt och de båda skruvarna åt höger. Pressens andra ände stöds mot en stol vid en vägg, eller mot en utdragen låda på lämplig höjd så att pressen lutar nedåt. Drag så hyveln under ständigt tryck upp och ned förbi boken. Varje gång Du är i överläge vrider Du en aning medsols på hyvelns skruv. Hyveln skall endast skära när Du för den ifrån Dig. Uppåt skall den gå i "tomme".   

  Tillskruvningen av hyveln skall vara ytterst liten varje gång; endast ett eller två blad skall skäras vid varje frånskjut. Losskurna "strimlor" får inte komma i vägen för kniven på väg upp. Om strimlorna inte blir genomskurna helt utan sitter fast i den ena änden beror det på att pressens båda skruvar inte är lika åtdragna. Dra den skruven något, som ligger längst ifrån den ände där strimlorna sitter fast.  Hyvlingen fortsätts tills alla bladen skurits och klingan gjort märke i pappunderlägget.

  Vidhyvling av över- och undersnitt måste hänsyn tas till att ryggen är tjockare än boken i övrigt. Tillvägagångssättet är lite olika beroende på om boken skall falsas och ha rundad rygg, eller om ryggen skall vara plan.

  Om ryggen är plan kan hyvling av de övriga snitten utföras i en föjd efter framsnittet. Rita på var snittet skall vara, noggrannt i vinkel mot ryggen. Rita på framsidan för översnittet och på baksidan för undersnittet.Bokens rygg skall nämligen alltid vara vänd mot Dig i pressen vid hyvling. Lägg en pappskiva mellan boken och undre pressbalken på samma sätt som när Du skar framsnittet. På bokens framsida placerar Du en s.k. skärdyna. Det är en träplatta med större tjocklek än skillnaden mellan inlagans tjocklek och ryggens. Skärdynans ena ände, som är svagt rundad, skjuter Du mot ryggen så att denna inte deformeras när pressen dras åt. Se figur t.v.
  Skärdynans överkant skall ligga i liv med, eller en aning under den övre pressbalken och på så sätt inte vara i vägen för hyvelklingan. Vid skärningen kommer endast ryggen att nås av klingan vid de första tagen. Till nöds kan skärdynan ersättas av ett par pappskivor som kompenserar ryggens större tjocklek. De förskjuts trappstegsvis så att de ansluter mot ryggen.

  Om ryggen är rundad och falsslagen, placerar man pärmpappskivor på bokens båda sidor som helt utfyller falsdjupet. Skivorna närmast övre pressbalken, (där hyveln börjar skära) skall ha sin överkant i nivå med, eller omedelbart under snittet. Skivorna på andra sidan skall sticka upp något, på samma sätt som när Du hyvlade framsnittet. När snittet är hyvlat ned till den bakre pappskivan återstår hörnet av den bakre falsen, vilket måste skäras med kniv för hand.

  Obs I det fall boken har tjocka "buckliga" sidor, eller  inklistrade  planscher, kartor eller liknande så att inlagans tjocklek är större på mitten än i marginalerna, finns det skäl att använda skärplattor.  Det är naturligtvis inget som hindrar att man rundar ryggen och slår fals efter det att man skurit över- och undersnitt med plan rygg enligt ovan.

Lycka till!

Mats Åsenius


 


 

 

 

 

 

Kalmar Ölands Bokbindarsällskap © 2009

www.bokbindare.org