Kalmar-Ölands Bokbindarsällskap

 

 

Sällskapet är en ideell sammanslutning för att sammanföra amatörbokbindare.

Sällskapets uppgift enligt stadgarna är:

 • att samla amatörbokbindare för att vidmakthålla bokbindaryrkets hantverksmässiga traditioner;
 • att stimulera till utbyte av erfarenheter medlemmarna     emellan samt med andra liknande föreningar och sällskap;
 • att tillhandahålla gemensam arbetslokal;
 • att tillhandahålla viss utrustning till bokbindaryrket, i synnerhet tung och skrymmande sådan;
 • att samordna inköp av förbrukningsmaterial.

   

   

   

   

   

 • Kalmar Ölands Bokbindarsällskap © 2009

  www.bokbindare.org